Documenten

Het Normenkader Holland Varken bevat voorschriften voor bestaande kwaliteitssystemen in de varkenssector. Een aantal voorschriften is van toepassing op varkensbedrijven. Op deze pagina staan documenten die varkenshouders kunnen gebruiken om te voldoen aan deze voorschriften en documenten met achtergrondinformatie over onderwerpen die in het Normenkader opgenomen zijn.

 

Machtigingsformulier VKI

Plan noodhuisvestiging varkens

Plan noodhuisvesting varkens (invul pdf)

Praktische tips noodhuisvestiging

COV Gedragscode vleessector (slachterijen)

 

KKS Holland Varken is een initiatief van: