Nieuws

Holland Varken als basis onder IKB‘s

Holland Varken is gestart met het Normenkader. Voor varkenshouders verandert weinig. Het moet vooral eenduidigheid geven bij de vleesafzet.
Lees meer >

80% Varkenshouders doet mee aan Holland Varken

Volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen heeft 80% van de varkenshouders zich aangemeld voor het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken. De aanmelding moest voor 16 maart dit jaar geregeld zijn, zodat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voor april de tegemoetkoming in de kosten kan overmaken. Het geld is betaald, bevestigt Jansen. De € 4 miljoen EU-steungeld dat POV voor dit doel heeft, is overgemaakt aan de controlerende IKB-instanties. Zij verrekenen de tegemoetkoming met hun klanten.
Lees meer >

Belangrijk nieuwsbericht Holland Varken

Afgelopen vrijdag heeft Holland Varken u in de wekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over het kwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken en de belangrijke rol die Holland Varken speelt bij de huidige en toekomstige verwaarding van varkens en varkensvlees.
Lees meer >

Regel voor 16 maart uw deelname aan Holland Varken

Wilt u ook in de toekomst verzekerd zijn van een goede afzet van uw varkens? Doe dan mee met het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken.
Lees meer >

Invoering één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector

De POV en COV komen in het kader van de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij met één kwaliteitsmaatstaf voor de Nederlandse varkenssector, genaamd Normenkader Holland Varken. Hiermee kan de sector afnemers op een transparante en eenduidige manier garanties geven over de wijze van produceren en de zorg voor de varkens. Deelname van varkenshouders aan het Normenkader Holland Varken - in overeenstemming met de voorwaarden - zal financieel worden ondersteund vanuit de EU-steungelden die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de POV beschikbaar zijn gesteld. 
Lees meer >

KKS Holland Varken is een initiatief van: