Over ons

Afnemers van varkens(vlees) in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van onder andere voedselveiligheid, diergezondheid, dierwelzijn en milieu. Het is daarom van cruciaal belang om tot één kwaliteitsmaatstaf in de Nederlandse varkenshouderij te komen.

De POV en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) willen met het KetenKwaliteitsSysteem (KKS) Holland Varken gezamenlijk invulling geven aan deze maatstaf. Dit betekent concreet dat ze het Normenkader Holland Varken hebben ontwikkeld. Het Normenkader bevat spelregels en uniforme eisen voor ondernemers die zich bezig houden met het produceren en verkopen van varkens en varkensvlees. Hiermee kan de varkenssector afnemers op een transparante en eenduidige manier garanties geven over de wijze van produceren en de zorg voor de varkens.

De POV en de COV zijn eigenaar van het Normenkader Holland Varken en verantwoordelijk voor de inhoud. Andere belangrijke ketenpartners zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad, die de eigenaar adviseert over de inhoud van het Normenkader. Het Normenkader zal aangepast kunnen worden aan bijvoorbeeld veranderende wensen van de consument en de maatschappij. Hiervoor is inbreng vanuit de gehele keten onontbeerlijk. Naast de POV en de COV zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd in de Adviesraad:

Op deze manier zijn verschillende schakels van de Nederlandse varkens(vlees)keten betrokken bij de continue borging en ontwikkeling van de kwaliteit.

Om de transparantie van KKS Holland Varken te garanderen, is er een onafhankelijke organisatie die het systeem beheert. Een slager kan immers niet zijn eigen vlees keuren. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van het systeem en voert de erkenning van de deelnemende kwaliteitssystemen/modules uit.

Wilt u meer weten over de Regeling Normenkader Holland Varken? Klik dan hier.

 

Financiële bijdrage

Deelname van varkenshouders aan het Normenkader Holland Varken - in overeenstemming met de voorwaarden - is financieel ondersteund vanuit de EU-steungelden die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de POV beschikbaar zijn gesteld. Deze gelden moesten vóór 31 maart 2018 zijn uitgekeerd.

Situering van het Normenkader:
 

KKS Holland Varken is een initiatief van: