Regeling

Het Normenkader Holland Varken is een kwaliteitsregeling die onderdeel is van KKS Holland Varken. Het bevat voorschriften die gelden voor de bestaande kwaliteitssystemen in de varkenssector (voor varkenshouders en slachterijen). Deze voorschriften hebben betrekking op zowel de inhoud als het functioneren van deze kwaliteitssystemen.

Zo is voorgeschreven welke voorschriften voor varkenshouders en slachterijen in ieder geval opgenomen moeten zijn in de bestaande kwaliteitssystemen. Daarnaast worden in het Normenkader voorwaarden gesteld aan onder andere het functioneren van de controleurs en Certificerende Instellingen.

Sommige voorschriften in het Normenkader zijn nu ook al onderdeel van de bestaande kwaliteitssystemen, bijvoorbeeld voorschriften die betrekking hebben op verplichte bloedonderzoeken bij varkens of op de centrale registratie van de op het bedrijf gebruikte diergeneesmiddelen.

Daarnaast staan er enkele nieuwe voorschriften in het Normenkader die gaan gelden voor varkenshouders en slachterijen. Erkende kwaliteitssystemen/modules zullen deze vanaf 1 april 2018 opnemen in hun regeling en vanaf dat moment gelden ze ook voor de deelnemende varkenshouders of slachterijen. Zo zijn er voor varkenshouders voorschriften opgenomen over bijvoorbeeld de elektrakeuring en een plan voor noodhuisvesting. Voor slachterijen zijn er onder andere nieuwe voorschriften met betrekking tot de detectie van berengeur in de slachtlijn en het borgen van dierenwelzijn door middel van camera’s. De kwaliteitssystemen zullen deze wijzigingen tijdig naar hun deelnemers communiceren, zodat er voldoende tijd is om de benodigde aanpassingen te maken.

Hier vindt u enkele documenten die deel uitmaken van het Normenkader:

Algemene Voorwaarden Normenkader

Voorschriften Normenkader

Omdat het Normenkader voorschriften bevat voor kwaliteitssystemen, zijn de kwaliteitssystemen verantwoordelijk voor het doorvoeren van eventuele wijzigingen in deze voorschriften. Het kan zijn dat een wijziging betrekking heeft op een inhoudelijk voorschrift voor varkenshouders of slachterijen in het kwaliteitssysteem. In dat geval zal het kwaliteitssysteem het betreffende voorschrift wijzigen en zal dit gewijzigde voorschrift gaan gelden voor alle deelnemende varkenshouders of slachterijen. Het kwaliteitssysteem zal de deelnemers op de hoogte brengen van de wijziging(en). Deze procedure verschilt niet van de huidige situatie waarbij kwaliteitssystemen ook regelmatig wijzigingen doorvoeren in hun voorschriften.

 

Deelnemen aan Holland Varken

Varkenshouders kunnen deelnemen aan het Normenkader Holland Varken door deel te nemen aan IKB Varken of de plusmodule van IKB Nederland Varkens. De Certificerende Instanties (CI's), respectievelijk Kiwa VERIN en Producert, kunnen u informeren over de exacte procedure voor deelname.

Voor vragen over de procedure voor deelname kunt u contact opnemen met uw CI:

Kiwa VERIN: info@kiwaverin.nl of 088-998 4350

Producert: info@producert.nl of 0523-683339

Situering van het Normenkader:
 

KKS Holland Varken is een initiatief van: