Belangrijk nieuwsbericht Holland Varken

Publicatiedatum: 19-03-2018

Afgelopen vrijdag heeft Holland Varken u in de wekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over het kwaliteitssysteem (KKS) Holland Varken en de belangrijke rol die Holland Varken speelt bij de huidige en toekomstige verwaarding van varkens en varkensvlees.

 

De financiële bijdrage die POV in het kader van uw deelname aan Holland Varken beschikbaar stelt vanuit de Europese steunmiddelen, willen we beschikbaar stellen aan alle varkenshouders die deelnemen aan Holland Varken. Wat moet u hiervoor doen?

1. een nieuwe overeenkomst met uw Certificerende Instantie (CI) afsluiten; Let erop dat u deze voor ondertekening goed leest!

2. de op de factuur voor Holland Varken in rekening gebrachte BTW zo snel mogelijk aan uw CI betalen. 

 

Waarom is het belangrijk dat u de overeenkomst met uw CI goed leest? 

In het kader van Holland Varken is bepaald dat u mag wisselen van CI. De financiële bijdrage die de POV beschikbaar heeft gesteld voor uw deelname aan Holland Varken, hoort dan mee over te gaan naar uw nieuwe CI. Op die manier kunt u ook als u voor Holland Varken wisselt van CI, gebruik blijven maken van de voor uw deelname toegekende financiële bijdrage. 

Aan het wisselen van CI mogen geen extra kosten worden verbonden. Ook als u tussentijds wilt stoppen met uw deelname aan Holland Varken, mogen hier in het kader van Holland Varken geen extra kosten aan worden verbonden. Het is belangrijk dat u uw overeenkomst hierop naloopt. 

Als u twijfelt over de bepalingen in uw overeenkomst dan kunt u hier het beste voor ondertekening van de overeenkomst, per e-mail contact over opnemen met uw CI. Daarnaast is het belangrijk dat u in ieder geval op de overeenkomst vermeldt: Door ondertekening van deze overeenkomst wenst deel te nemen en te voldoen aan KKS Holland Varken zodat Holland Varken-waardig kan worden geleverd. Dit kunt u er met pen bijschrijven. 

 

Veelgestelde vragen

Hebt u inhoudelijke vragen over het Normenkader Holland Varken? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.hollandvarken.nl

Hebt u vragen over de procedure voor deelname aan Holland Varken? Neem dan contact op met uw Certificerende Instantie.

Kiwa VERIN: info@kiwaverin.nl of 088-998 4350

Producert: info@producert.nl of 0523-683339

 

Overige berichten

Holland Varken als basis onder IKB‘s
80% Varkenshouders doet mee aan Holland Varken
Regel voor 16 maart uw deelname aan Holland Varken
Invoering één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector

KKS Holland Varken is een initiatief van: