Regel voor 16 maart uw deelname aan Holland Varken

Publicatiedatum: 16-03-2018

Wilt u ook in de toekomst verzekerd zijn van een goede afzet van uw varkens? Doe dan mee met het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken.

Afnemers van varkens(vlees) in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van onder andere voedselveiligheid, diergezondheid, dierwelzijn en milieu. Het is daarom van cruciaal belang om tot één kwaliteitsmaatstaf in de Nederlandse varkenshouderij te komen.

 

Normenkader Holland Varken

De POV en de COV hebben daarom het Normenkader Holland Varken ontwikkeld. U kunt deelnemen aan het Normenkader Holland Varken via IKB Varken of via de plusmodule van IKB Nederland Varkens. De Certificerende Instanties, Kiwa VERIN en Producert, informeren u over de exacte procedure voor deelname.

 

Gedeeltelijke vergoeding deelnamekosten

Omdat de POV deelname van zoveel mogelijk varkenshouders belangrijk vindt, wordt deelname aan het Normenkader Holland Varken gedeeltelijk vergoed met de Europese steungelden. Concreet betekent dit dat varkenshouders een financiële bijdrage ontvangen van maximaal 1250 euro per deelnemende UBN (maximaal 250 euro per jaar). 
Het is belangrijk uw deelname aan het Normenkader vóór 16 maart zeker te stellen, zodat de EU-steungelden vóór 31 maart 2018 kunnen worden uitgekeerd.

 

Stappen zetten

Wilt u deelnemen, dan is het uiterst belangrijk dat u vóór 16 maart de volgende stappen zet:

•             een nieuwe overeenkomst met uw Certificerende Instantie (CI) afsluiten;

•             de BTW (262,50 euro) over de financiële tegemoetkoming zo snel mogelijk aan uw CI betalen. Op deze manier wordt voorkomen dat een deel van de Europese steunmiddelen moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dit bedrag kunt u later weer terugvragen bij de Belastingdienst.

 

Veelgestelde vragen

Hebt u inhoudelijke vragen over het Normenkader Holland Varken? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.hollandvarken.nl.

Hebt u vragen over de procedure voor deelname aan Holland Varken? Neem dan contact op met uw Certificerende Instantie.

 

Kiwa VERIN: info@kiwaverin.nl of 088-998 4350

Producert: info@producert.nl of 0523-683339

 

Overige berichten

Holland Varken als basis onder IKB‘s
80% Varkenshouders doet mee aan Holland Varken
Belangrijk nieuwsbericht Holland Varken
Invoering één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlandse varkenssector

KKS Holland Varken is een initiatief van: